Tưởng niệm Mai Thảo với Doãn Quốc Sỹ, Trần Thanh Hiệp, Duy Thanh, Nguyễn Sỹ Tế và Kiều Chinh

 

Nguồn: http://thuykhue.free.fr/mucluc/maithao.html

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận