Một Đồng Bạc Nickel

Một Đồng Bạc Nickel
Tôi là ai, là ai, là ai mà yêu quá đời này! (Trịnh Công Sơn) Anh đặt trên bàn một đồng bạc nickel thật mới, sáng lóng lánh như vầng ...

Nguyễn-Xuân Hoàng, Văn và Tôi….

Nguyễn-Xuân Hoàng, Văn và Tôi….
Tháng 5 năm 2008 Cô bạn đến nhà chơi hỏi sao lâu quá không thấy tôi có tạp chí Văn mà chỉ có tạp chí Hợp Lưu thôi. Tôi trả ...
Scroll Up