Truyện chớp: Từ thật ngắn đến cực ngắn

Tú Ân dịch Gần đây, hầu như nhìn vào đâu bạn cũng có thể thấy những tia chớp rực sáng của truyện hư cấu: trên các tạp chí, tập san, ...
Scroll Up