Tìm Thơ Trong Tiếng Nói

Tìm Thơ Trong Tiếng Nói
Thần chú Kinh nghiệm nói đầu tiên của một đứa bé là nói với mẹ. Huỳnh Sanh Thông đã tìm chứng cớ ở rất nhiều ngôn ngữ để ủng hộ ...

Thi Sĩ Có Những Câu Thơ Thành Ngôn Ngữ Hàng Ngày

Thi Sĩ Có Những Câu Thơ Thành Ngôn Ngữ Hàng Ngày
Những ý kiến tôi đã diễn tả trước đây, 15 năm, cho đến nay vẫn còn đúng. Du Tử Lê, quả nhiên vẫn là một nhà thơ hiếm hoi. Anh ...