Phỏng Vấn Nhà Văn Túy Hồng – Phụ Nữ Và Văn Chương

Phỏng Vấn Nhà Văn Túy Hồng - Phụ Nữ Và Văn Chương
Hoài Nam: Trước khi vào chuyện, xin chị cho biết vài nhận định về văn chương. Như Jean Paul Sartre từng thảo luận “ Qu’est-ce-que la littérature ? “ Văn ...
Scroll Up