Túy Hồng trút uất hận vào văn chương

Túy Hồng trút uất hận vào văn chương
Đó là bước khởi đầu trong văn nghiệp của Túy Hồng với 1.000 đồng nhuận bút và cũng là “mối duyên văn nghệ” của một cô giáo xứ Huế với ...