Một Ý Nghĩ Về Tô Thùy Yên

Một Ý Nghĩ Về  Tô Thùy Yên
Tô Thùy Yên tên thật là Đinh Thành Tiên, sanh năm 1938 tại Gia-định. Xong Trung-học, dạy học và viết văn, cả hai nghề đều tài tử. Đã cộng tác ...

Một vài ý nghĩa về thơ Thanh Tâm Tuyền và thơ tự do

Một vài ý nghĩa về thơ Thanh Tâm Tuyền và thơ tự do
Nếu phải kiểm điểm và nhìn lại sự phát triển của thơ trong chu kỳ mười năm gần đây, thì nhà thơ mà người ta nhắc đến trong hàng đầu ...
Scroll Up