Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa

Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa
Có hai điều đối với tôi để nghĩ về Nguyễn Xuân Hoàng đó là sự mềm mỏng và hào phóng. Năm 1972 tôi mon men vào làng báo, văn nghệ ...