Xuân hiểu – Mạnh Hạo Nhiên

Xuân hiểu - Mạnh Hạo Nhiên
Xuân hiểu 孟浩然 春曉 1 春眠不覺曉 Xuân miên bất giác hiểu 2 處處聞啼鳥 Xử xử văn đề điểu 3 夜來風雨聲 Dạ lai phong vũ thanh 4 花落知多少 Hoa lạc ...
Scroll Up