Nguyễn Xuân Hoàng khi đi trên mây, lúc về lòng đất

Nguyễn Xuân Hoàng khi đi trên mây, lúc về lòng đất
Một ngày trong năm 1960, một đồng nghiệp dạy trung học cùng trường ở Ban Mê Thuột cho biết mới đọc một bài lục bát của tôi trên tạp chí ...

Nửa thế kỷ Khởi Hành, 1969-2019

Nửa thế kỷ Khởi Hành, 1969-2019
1. Tháng Năm, 1969, tuần báo Khởi Hành, cơ quan ngôn luận của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội, số 1, ra mắt độc giả miền Nam Việt Nam, với ...

Làm báo văn nghệ ở miền Nam trước tháng Tư 1975

Làm báo văn nghệ ở miền Nam trước tháng Tư 1975
Phan Nhiên Hạo phỏng vấn Viên Linh Viên Linh là một tên tuổi lớn của văn chương miền Nam trước 1975. Ông đã in cả chục tác phẩm truyện, thơ ...

Nguyễn Xuân Hoàng, từ Thơ đến “Văn”

Nguyễn Xuân Hoàng, từ Thơ đến “Văn”
Lời Nói Ðầu: Bài viết dưới đây: “Nguyễn Xuân Hoàng, từ Thơ đến “Văn” – chữ “Văn” trong ngoặc kép, vừa là văn chương, vừa là tên Tạp chí Văn ...

Vũ Hoàng Chương, Lịch Sử Thơ

Vũ Hoàng Chương, Lịch Sử Thơ
I. Hình như do cụ Vương Hồng Sển mà chúng tôi đã trải qua nửa ngày với nhau tại Phụng Sơn Tự, ngôi chùa cổ khoảng hai trăm năm, ngay ...
Scroll Up