Đàn ông yêu phụ nữ, thế phụ nữ có… yêu phụ nữ không?

Đàn ông yêu phụ nữ, thế phụ nữ có… yêu phụ nữ không?
Phụ nữ mà, trong mắt đàn ông, lúc nào cũng là phái đẹp, phái yếu, khiến họ muốn che chở, yêu thương, bao bọc và chiều chuộng. Để đàn ông ...

Hình như các anh hiểu nhầm …

Hình như các anh hiểu nhầm …
Dạo trước, tôi để ý thấy mấy tên con trai truyền miệng nhau một câu đùa. Đại khái là thế này: “A key that can open many locks is a ...