Quê hương giờ xa lắm

Quê hương giờ xa lắm
Mây trắng chừng phôi pha
Đường xưa còn in dấu
Hay vắng bước chân qua ...
Scroll Up