Ngọa Bệnh Nhàn Tưởng

Tôi nhân thời gian nằm bịnh, suy ngẫm lan man và ghi lại đôi cảm nghĩ của mình để giải sầu. Và sẽ còn ghi chép lai rai ...

Bùi Giáng: “cuồng Bồ Tát” của non nước chúng hương

Bùi Giáng: “cuồng Bồ Tát” của non nước chúng hương
Khoảng các năm 1956-57, nhà sách Tân Việt miền nam cho ra đời một loạt các các cuốn sách biên khảo văn học: Một vài nhận xét về Kim Vân ...

Bùi Giáng và nỗi đau hội thoại

Bùi Giáng và nỗi đau hội thoại
(Kỷ niệm 8 năm ngày mất Bùi Giáng 07.10.1998 – 07.10.2006) “Ils tous parlent de moi mais personne n’a aucune pensée pour moiTất cả bọn chúng đều nhao nhao ...