Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng
Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đươc phát thanh trên Chương Trình Văn Học Nghệ Thuật – đài TNVN- 103.3 FM- Montreal, ngày 26 tháng 3 năm 2000. Lê ...

Phỏng vấn nhà thơ Du Tử Lê

Phỏng vấn nhà thơ Du Tử Lê
Tiểu sử: Theo "Vẻ Vang Dân Việt," Tập 4 (*) của ký giả Trọng Minh, xuất bản năm 1998, thì Du Tử Lê sinh ngày 10 tháng 11 năm 1942, ...
Scroll Up