Jane Katz phỏng vấn nhà văn ‘boat writer’ Mai Thảo

Jane Katz phỏng vấn nhà văn 'boat writer' Mai Thảo
(trích từ 'ARTIST IN EXILE/ American Odyssey /Jane Katz . Stein & Day Publishers/ New York,1983). Tôi sinh năm 1930* tại tỉnh Nam Định, Bắc Việt Nam. Cha tôi là ...

Hành Trình Đến Tự Do – Nhà Văn Thuyền Nhân Mai Thảo

Hành Trình Đến Tự Do - Nhà Văn Thuyền Nhân Mai Thảo
“Có lẽ một ngày nào đó Việt Nam sẽ tự do và tôi có thể trở về. Tôi đang hạnh phúc ở đây nhưng nội tâm thì rất buồn bã ...
Scroll Up