Bụi Và Rác của Nguyễn Xuân Hoàng

Bụi Và Rác của Nguyễn Xuân Hoàng
Người Ði Trên Mây Trần Lâm Thăng trong Bụi Và Rác, cuốn truyện thứ nhì của bộ tiểu thuyết Người Ði Trên Mây, vẫn tiếp tục đi trên mây. Nhưng ...

Từ Chiều Dọc Thi Ca Việt Nam Tới Thơ Du Tử Lê

Từ Chiều Dọc Thi Ca Việt Nam Tới Thơ Du Tử Lê
(Bài nói chuyện nhân buổi giới thiệu thi phẩm “Đi với về, cũng một nghĩa như nhau,” tại miền nam California, ngày 5 tháng 10 – 1991.) Lúc gần đây, ...
Scroll Up