Nhìn thấy Bùi Giáng lần cuối

Nhìn thấy Bùi Giáng lần cuối
Lúc đó, tôi đang làm ở báo Thanh Niên. Sếp tôi, tổng thư ký tòa soạn Nguyễn Khắc Nhượng, bảo ông Bùi Giáng đang nằm cấp cứu trong bệnh viện ...
Scroll Up