đâu cần

đôi khi thấy người dễ chịu
một ngày cũng hai bữa cơm
chưa từng nói năng ngọng nghịu
thấy người rúm ró sôi đờm

cao tay vài mươi năm nữa
đâu cần áo đỏ áo xanh
đâu cần lên xe xuống ngựa
đâu cần thưa bác thưa anh !

24.06.2019

le rouge et le noir (Stendhal)

đỏ đen gì cũng rứa mà
đỏ làm sao sống nếu là không đen
âm u xa lộ không đèn
làm sao ai biết đỏ đen mà mò !

21.06.2019

uổng cơm

chia tay lại mất mấy đô
chẳng thà mút chỉ hoan hô quá chừng !
tiền muôn bạc tỉ nghị trường
tán thành say xỉn trên đường lái xe
những vong chết uổng có nghe
khôn thiêng vặn cổ tê tê dân nhờ !

14.06.2019

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận