tặng các bạn Ămvc

độ thắm men nho
sắc xanh tháng tám
        không hẹn lại gặp nhau

tôi chỉ có
ngòi bút cùn
xen vào chữ nghĩa
khó khăn len xuống chiều sâu
        nơi ngã tính bập bẹ tiếng ban đầu

vì sao hè này
        tựa như prélude mùa thu

cho hiện tại hoá nhịp cầu
        và trang thơ thành xoáy nước ?

Chân Phương
Antony, 8-6-2005

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận