Những ngày tháng Bảy ♦ Tôi sợ rồi

Những ngày nước mắt cạn khô
Những ngày những xác dưới mồ chết thiêu
Những ngày lũ quạ cú diều
Tha hồ bay lượn buổi chiều thê lương
...

Ngụy Trang ♦ Chưa Kịp

Hắt bóng về quá khứ
Những trò chơi điên rồ
Phủi tay, chùi cái miệng
Lên chùa tụng nam mô.
...