Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian (trích)

Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian (trích)
Ocean Vuong sinh năm 1988 ở Việt Nam và hai năm sau cùng gia đình di cư đến Hartfort, Connecticut. Ở tuổi 11, anh trở thành người đầu tiên trong ...