nắng phai

lá nằm
hứng
giọt nắng, phai
cây nằm, nhánh đợi, em, vai bửng hồng
...

nhớ em, mưa

nhớ em, mưa, đổ nắng gầy
nhớ em tôi đợi, bóng, ngầy ngật trôi
nhớ em, mưa nhạt, nhòe, tôi
nhớ em, nắng, vệt trên môi đỏ hồng
...

không đề

40
công danh, thành bại, chưa biết kịp
quay lại nhìn, chừ đã bốn mươi
nụ cúc vàng, chờ mong ai trước ngõ
nắng trưa về, vuột mất nụ hôn quen
...

mưa hoa

mưa rớt xuống, ngang vai, từ đó mộng
ướt áo người, không dấu được đường tim

sáng ra, tim trốn, người tìm
bước chân
...

đưa người qua những dòng sông

thuyền trôi
sóng khựng, mái chùng
thân tôi lạnh,
nước rùng
cõi tâm
...

lục bát ba câu

1.
chiều nay bỏ phố, vô rừng
đọc trang kinh cũ, giữa chừng ngủ quên
tỉnh ra, quên mất, họ, tên .
...

ngõ về

sông về
sóng gõ nhip, khuya
đóa hoa chợt khép
nụ, chia ngõ
về
...

cành lá ngờ, bỗng chốc, nẩy, sinh hoa

khi con sóng, thôi, vỗ về trên cát
khi nỗi buồn, ứa, lên tới tim
khi tôi về, thăm, tôi, lòng biển cạn
sầu bên nầy, tôi đứng, nhớ, sau lưng
...

cõi về

cuối đời mây: mưa lũ
cuối đời đá: cát vàng
cuối đời sông: biển rộng
cuối đời mình: bóng không
...

ngặt nỗi bóng không đi

ta rình rập ngã ba đèn chớp đỏ
em quay người ngặt nỗi bóng không đi
chiều xế nắng chia đường, cây ngả ngớn
gió chợt bay, tà áo chẻ, eo tung
...
Scroll Up