đi

Vĩnh biệt anh Tô Thùy Yên 

Bài thơ cài trên cửa 
Sau cùng đã khuất duy
Những con chữ rơi xuống 
Tan theo bóng thầm thì 
Đường lớn ôi đường lớn 
Ừ thì đi. Rồi đi.

không còn

chẳng còn gì thắp tạ
người ôm hết bó nhang
đi về chong nhật nguyệt
pha lê màu thuỷ tinh
sẽ không ai nhìn thấy
tin thơ. ở dạng hình


22 tháng 5/19
Kính tiễn

Hoàng Xuân Sơn

Nguồn: https://damau.org/60196/di-khong-con

 

 

0 Bình luận

Bình Luận

Enter Captcha Here : *

Reload Image