ngõ về

sông về
sóng gõ nhip, khuya
đóa hoa chợt khép
nụ, chia ngõ
về
...

cành lá ngờ, bỗng chốc, nẩy, sinh hoa

khi con sóng, thôi, vỗ về trên cát
khi nỗi buồn, ứa, lên tới tim
khi tôi về, thăm, tôi, lòng biển cạn
sầu bên nầy, tôi đứng, nhớ, sau lưng
...

cõi về

cuối đời mây: mưa lũ
cuối đời đá: cát vàng
cuối đời sông: biển rộng
cuối đời mình: bóng không
...

ngặt nỗi bóng không đi

ta rình rập ngã ba đèn chớp đỏ
em quay người ngặt nỗi bóng không đi
chiều xế nắng chia đường, cây ngả ngớn
gió chợt bay, tà áo chẻ, eo tung
...

trong vũ trụ em cho

Tôi
ngột ngạt
hớp vào
hơi
khí
loãng
...

dòng máu đen của thơ

bóng tối ngập tràn đêm
đen như con mắt nhắm
tôi cấu vào sự tĩnh lặng của đêm
dòng mực chảy ào xuống giường
đặc quánh dòng máu thơ
...

nỗi buồn trăng

mưa trắng
bàn tay xòe ra hứng nhàu cơn gió mặn
chia tay biển, chia tay em
chia tay tiếng thở dài của đêm
...

đêm Siu Black

ôi xé gió bước vào
đêm đặc quánh màu rượu đỏ
điếu thuốc cháy hờ trên những ngón tay than
đen ngòm
...

chiều ở biển

ôm em
rát
ngọn sóng trào

biển ùn con nước sóng ào ạt
dâng
...

tìm nhau

đàn rũ xuống
từng âm rời
của gió
ngọn gió rung
ân cần trên phím
...