những hạt đậu

một cơn trốt kinh thiên
hạt đậu bay tứ tán
hạt rớt vào dung nham
hạt bay qua đất sáng

22/11/2018


nỗi buồn sắc tộc

người tù trưởng da đỏ
ngồi nhìn dòng Snake
lấp lánh vảy bạc
người Thượng của Tây Nguyên
cầm lá phong chín đỏ
nhớ về đại ngàn

26/11/2018

 

gió hú

nửa đêm gió hú trên đồi
những cây redwood buông lời than van
chiều qua một chút nắng tàn
một trăm năm nữa một ngàn năm qua

30/11/2018

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận