gởi em bếp lửa đêm trừ tịch
nỗi buồn đã cũ mới chưa qua
niềm vui tí tách lòng củi nỏ
khai bút nguyên xuân một tiếng gà
 
18.02.2019
Huỳnh Minh Lệ
 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận