Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương

Dương Nghiễm Mậu và các đao phủ văn chương
Sau năm 1975, một chủ trương rõ rệt của những người vừa chiếm Sài Gòn là phải bằng mọi giá bôi xóa và chấm dứt những thành quà của hai ...

Dương Nghiễm Mậu – con người nội soi trong bạo lực chiến tranh và thân phận nhược tiểu

Dương Nghiễm Mậu - con người nội soi trong  bạo lực chiến tranh và thân phận nhược tiểu
Tiểu sử: Dương Nghiễm Mậu tên thật là Phí Ích Nghiễm, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1936 tại quê nội làng Mậu Hòa (quê ngoại làng Dương Liễu), huyện ...
Scroll Up