Mai Thảo, hoài niệm của người viễn xứ

Mai Thảo, hoài niệm của người viễn xứ
Ngày 10-1-1998, nhà văn Mai Thảo đã ra đi, bỏ trần gian để về với thế giới miên viễn. Một ra đi cuối, sau khi đã hai lần đi rời ...

Nhân vật tiểu thuyết Thanh Tâm Tuyền

Nhân vật tiểu thuyết Thanh Tâm Tuyền
Thanh Tâm Tuyền (sanh năm 1936, mất 22-3-2006), một trong những khuôn mặt văn nghệ trội bật của miền Nam thời kỳ 1954-1975, bắt đầu văn nghiệp với thi ca, ...

Thơ Tô Thùy Yên, quán trọ hồn đông-phương

Thơ Tô Thùy Yên, quán trọ hồn đông-phương
Quand les mythologies s’effrondent, c’est dans la poésie que trouve refuge le divin; peut-être même son relais (Saint-John Perse)(1) Từ những bài thơ đầu trên tạp chí Sáng Tạo năm ...
Scroll Up