Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 38. Hiệp Cốt Nhu Tình

Ba người bước vào lầu, Dương Thông nhận ra đây là một tòa Phật đường, trong lầu có cung phụng một pho tượng Phật Di Lặc tăng bào để hở ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 37. Nhu tình hiệp nữ

Dương Thông nghe nói, biết đều là do mình gây tai họa, làm cho Đoàn Nhị phải bị thương, y nghe nói Đoàn Nhị trúng độc, hồi tưởng lại tình ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 36. Cái Bang đại hội [3]

Tiếp theo đó mọi người bèn nghe từ xa truyền lại một tràng cười ha hả, một cái bóng từ trong đám đệ tử Cái Bang bay vụt lên, lướt ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 35. Cái Bang đại hội [2]

Thì ra là hôm mười lăm tháng bảy đó, tất cả đệ tử Cái Bang đều tụ tập ở Thái Sơn chỗ đỉnh Quan Nhật, sáu phân đà Đông, Nam, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 34. Cái Bang đại hội

Dương Thông ra khỏi Ngọc Nữ cốc, thi triển khinh công chạy như bay miết một hồi, đường núi tuy gồ ghề hiểm trở, nhưng bây giờ Vô Tướng thần ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 33. Kim Châm Thánh Thủ [4]

Mọi người ăn cơm tối xong, ngồi hết chỗ tiền sảnh trước động ngắm trăng chuyện vãng, Kim Châm Thánh Thủ cười nói: - Công chúa lúc trước đến nơi ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 32. Kim Châm Thánh Thủ [3]

Dương Thông nghe giọng điệu bà già cũng mềm đi ít nhiều, đã chịu chữa trị cho mình, bèn không dám mở miệng ra nói gì thêm. Bà già dẫn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 31. Kim Châm Thánh Thủ [2]

Hai ngày sau đó, Đoàn Nhị bèn trở lại, Hạ Mẫn sai người sắm hai cổ xe, chỉ đem theo bốn tên mã phu và hai đứa a hoàn, rồi ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 30. Kim Châm Thánh Thủ

Đợi đến lúc Dương Thông tỉnh lại rồi, y cảm thấy tứ chi tê cứng, trong người đau nhức khôn tả, miệng khô lưỡi rát và cứng đờ, đầu óc ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 29. Sống chết si tình

Dương Thông thấy Đường Lượng đang từng bước từng bước tiến lại chỗ vị cô nương kia, biết gã là một công tử háo sắc, chuyện gì cũng làm được, ...
Scroll Up