Nguyễn Xuân Hoàng: “Kiểu cách mà hững hờ”

Nguyễn Xuân Hoàng: “Kiểu cách mà hững hờ”
Truyện Nguyễn Xuân Hoàng, trước hết hãy xin cử ra lấy vài truyện, để xem qua cái dáng dấp đặc biệt của nó. Truyện “Một người ngồi trong ghế bành” ...

Một chặng đường văn chương

Một chặng đường văn chương
Niên khoá 1968-1969, đậu xong Tú tài một, tôi được vào trung học Pétrus Ký học lớp đệ nhất. Giảng dạy môn triết học là một giáo sư trẻ vừa ...

Bạn và rác

Bạn và rác
tặng Nguyễn Xuân Hoàng Freunde, es gibt keine Freunde! Văn chương là một hình thức thông giao để con người tìm đến nhau. Cho nên nếu chỉ có một con ...

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng

Phỏng Vấn Nhà Văn Nguyễn Xuân Hoàng
Phỏng vấn nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng đươc phát thanh trên Chương Trình Văn Học Nghệ Thuật – đài TNVN- 103.3 FM- Montreal, ngày 26 tháng 3 năm 2000. Lê ...

Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn lững thững trong đời

Nguyễn Xuân Hoàng, nhà văn lững thững trong đời
Chúng tôi quen nhau khi cả hai cùng dạy môn Triết ở năm cuối Trung học tại trường Petrus Ký Sàigòn cuối thập niên 1960. Ngoài giờ dạy, Hoàng ít ...

Một sổ thông hành để đi vào trái tim đời

Một sổ thông hành để đi vào trái tim đời
(Tựa, cho Sổ Tay của Nguyễn Xuân Hoàng) Nhà văn phải làm việc trên những chất liệu của đời sống. Nhưng hắn không được quyền mang tất cả những chất ...

Tro, Lửa, và Nỗi hoài nhớ trong tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng

Tro, Lửa, và Nỗi hoài nhớ trong tùy bút của Nguyễn Xuân Hoàng
Bùi Vĩnh Phúc phát biểu trong một buổi ra măt sách của Nguyễn Xuân Hoàng, Westminster, Califormia – tháng 8, 1987. Nguyễn Xuân Hoàng là một nhà văn của tùy ...

Nguyễn Xuân Hoàng: những bước đi trần gian/những nhịp đập thời gian

Nguyễn Xuân Hoàng: những bước đi trần gian/những nhịp đập thời gian
Nguyễn Xuân Hoàng đang đồng hành cùng bệnh tật và những cơn đau. (Sarcoma, cái tên quái quỷ đó. Cái tên quái quỷ đang vật lộn với người bạn của ...

Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa

Nguyễn Xuân Hoàng – thân thiện và hào hoa
Có hai điều đối với tôi để nghĩ về Nguyễn Xuân Hoàng đó là sự mềm mỏng và hào phóng. Năm 1972 tôi mon men vào làng báo, văn nghệ ...

Nguyễn Xuân Hoàng Tại Boston

Nguyễn Xuân Hoàng Tại Boston
Nhân dịp nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng (NXH) đến thuyết trình tại Boston College trong đêm văn hóa Việt Nam do nhóm Phát Triển Giáo Dục Văn Hóa tổ chức ...