Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 4. Thiên Sơn Nhị Đạo

Năm Dương Oai mười tám tuổi, y đi theo Vi Thiên Bá bảo tiêu, chuyến tiêu này là của một viên quan lại triều đình cáo lão về quê, lúc ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 3. Dương Oai tiêu cuộc

Phân phân hồng trần hiêu thế lý Đa thiểu tuấn nhã nho hùng Nhu tình tự thủy kiếm như hồng Tương kiến thái thông thông Ly hận ký thương củng ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 2. Tổng quát nội dung

Câu chuyện kể như thế này: Nhà Minh năm thứ năm Tư Trị, thiếu giáo chủ Di Lặc giáo Minh Hạ Hạ đem quân lại cướp phá tiêu ngân của ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 1. Lời Tựa

Lúc cầm cây bút lên viết lời tựa này, tôi thật là cảm khái vô vàn, không biết bắt đầu chỗ nào cho phải, tôi mới thình lình sực nhớ ...