Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 14. Làm nô bộc ở Tây Thục tiền trang

Một đêm nọ, Dương Thông về cái miếu hoang có hơi trễ hơn thường lệ, nó cảm thấy mệt mỏi bèn về đến nơi là nằm lăn quay ra ngủ ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 13. Bí Cấp

Dương Thông mỗi ngày vào thành Nam kinh xin ăn, tối đến bèn về lại miếu Thiên Vương qua đêm, cứ mỗi tối đều theo phương pháp của Âu Dương ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 12. Trên đường gặp kỳ ngộ

Dương Thông từ sáng sớm đã chạy mê chạy mãi, trên đường người ta qua lại càng lúc càng nhiều mà nó cứ lo chạy, đến giữa trưa bấy giờ ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 11. Hoạ Đến Nhà

Gió bắc rít lên như mãnh thú gào thét, mới đó mà đã tới nguyên đán. Dương Oai tiêu cuộc vẫn cứ nhiệt náo như thế, cửa lớn hai bên ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 10. Máu Tuôn Sa Mạc

Minh Hạ Hạ ôm Tả Dũng Cương lên, giao cho giáo đồ đứng sau lưng rồi quay người lại xem trận chiến đang xảy ra. Chỉ thấy mấy người lúc ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 9. Thiên Sơn phản đồ

Minh Hạ Hạ thoái lui một bên rồi, hướng về bọn tiêu sư đứng bên cạnh tiêu xa, oai nghiêm liếc mắt qua một cái, thình lình cười lên một ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 8. Bát Quái thần công

Minh Hạ Hạ la Tả Dũng Cương xong, quay đầu lại ôm quyền nói: - Dương tổng tiêu đầu xin đừng hiểu lầm, chuyến đi này chúng tôi không hề ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 7. Di Lặc Phật giáo

Một đoàn người đi được bốn ngày là ra khỏi kinh thành, tiến vào địa giới ở Hà Bắc, rồi đi thêm hơn mười ngày nữa, là vào tới Sơn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 6. Người khách không mời

Quang âm thấm thoát, tuế nguyệt như thoi, mới chớp mắt mà hơn mười năm đã đi qua. Hôm ấy, Dương Oai tiêu cuộc trong ngoài chính đang bận bịu ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 5. Nguyên Thi Tứ Hùng

Trận Thái Hành Sơn, Dương Oai đánh bại Thiên Sơn nhị đạo truyền tụng trong chốn giang hồ sau đó, Oai Viễn tiêu cuộc làm ăn vô cùng phát đạt, ...