Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 24. 100 Lạng Vàng

Chính đương lúc Dương Thông và đám đạo sĩ đánh nhau, ngoài rừng thình lình có một đám người xông vào, người nào người nấy đều bao mặt, chừng đâu ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 23. Thiên Hồng Đạo Nhân

Dương Thông vừa thấy vị cô nương kia bị ngộ hiểm, chẳng còn suy nghĩ gì thêm, mấy hòn đá trong tay tận số ném hết vào mặt Thiên Hồng ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 22. Rừng xanh phục kích

Dương Thông về lại tiêu cuộc cũng cảm thấy mệt mỏi vùi đầu ngủ một giấc. Ngày hôm sau thúc dậy trễ, nó ăn bậy ăn bạ thứ gì đó, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 21. Bí Mật Tiền Trang

Dương Thông sợ Triệu Tử Phong ăn xong ra sau bếp tìm mình, nó về lại nhà sau là len lén trốn ra khỏi quán về lại nhà mình, trong ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 20. Gặp lại Triệu Tử Phong

Một ngày nọ, Dương Thông đang tìm việc làm trong phố, thình lình thấy trước mặt có một cổ xe ngựa đnag chạy lại, phu xe vung roi lớn tiếng ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 19. Hiệp Can Nghĩa Đảm

Dương Thông vào thành, trong bụng tự dưng hồi hộp, nó rời khỏi nơi này cũng đã mấy năm trường, bây giờ trở lại, lập tức cảm thấy trong thành ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 18. Đại hiệp ăn mày một chân[3]

Lão ăn mày ưởn lưng một cái, lớn tiếng nói: - Mệt quá! Mệt quá! Nói rồi lăn ra tảng đá ngủ một giấc, chẳng mấy chốc mà ngáy phò ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 17. Đại hiệp ăn mày một chân[2]

Dương Thông lại đi thêm một đoạn đường nữa, đến chân núi Thái Hành Sơn, dãy núi này chung quanh cũng chừng mấy chục dặm, núi này núi nọ tung ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 16. Đại hiệp ăn mày một chân

Dương Thông từ biệt mọi người ra khỏi tiền trang, bèn đi về hướng bắc, nó nghĩ: mình bây giờ đã trưởng thành rồi, cũng có vũ công trong người, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 15. Người đàn bà thần bí

Chớp mắt mà DưƠng Thông đã ở tiền trang được ba năm, mỗi ngày trừ lúc nó giúp mọi người làm công việc nhà ra, đến tối lại nó âm ...