Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 34. Cái Bang đại hội

Dương Thông ra khỏi Ngọc Nữ cốc, thi triển khinh công chạy như bay miết một hồi, đường núi tuy gồ ghề hiểm trở, nhưng bây giờ Vô Tướng thần ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 33. Kim Châm Thánh Thủ [4]

Mọi người ăn cơm tối xong, ngồi hết chỗ tiền sảnh trước động ngắm trăng chuyện vãng, Kim Châm Thánh Thủ cười nói: - Công chúa lúc trước đến nơi ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 32. Kim Châm Thánh Thủ [3]

Dương Thông nghe giọng điệu bà già cũng mềm đi ít nhiều, đã chịu chữa trị cho mình, bèn không dám mở miệng ra nói gì thêm. Bà già dẫn ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 31. Kim Châm Thánh Thủ [2]

Hai ngày sau đó, Đoàn Nhị bèn trở lại, Hạ Mẫn sai người sắm hai cổ xe, chỉ đem theo bốn tên mã phu và hai đứa a hoàn, rồi ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 30. Kim Châm Thánh Thủ

Đợi đến lúc Dương Thông tỉnh lại rồi, y cảm thấy tứ chi tê cứng, trong người đau nhức khôn tả, miệng khô lưỡi rát và cứng đờ, đầu óc ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 29. Sống chết si tình

Dương Thông thấy Đường Lượng đang từng bước từng bước tiến lại chỗ vị cô nương kia, biết gã là một công tử háo sắc, chuyện gì cũng làm được, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 28. Gặp gỡ tình duyên [3]

Vu Thiên Long bị Thiên Hồng đạo nhân và Thiên Hà đạo nhân dùng Lưỡng Nghi kiếm trận vây hãm, lập tức bị bức bách sống dở chết dở. Lão ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 27. Gặp gỡ tình duyên [2]

Thanh Mộc đạo trưởng bảo nguyên thủ nhất, kêu lên một tiếng "Đắc tội" nèm ngưng thần đề khí, tay nắm kiếm quyết, trường kiếm từ từ đưa ra, chỉ ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 26. Gặp gỡ tình duyên

Quả nhiên không thấy Đoàn Nhị lại tiêu cuộc nữa, Dương Thông biết lão đã rời khỏi Bắc kinh, bèn không lại chỗ Cái bang dò hỏi. Quá thêm vài ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 25. Tẩu Hỏa Nhập Ma

Dương Thông về tới thành Bắc kinh, mua lấy một bầu rưỢu về lại tiêu cuộc, một mình ngồi đó chầm chậm uống rượu tiêu sầu, uống mãi cho đến ...