Gặp gỡ giữa đường

Ghé vào chung chỗ nhân tình,
Thương nhau cùng nỗi lộ trình vô minh.
Rủi may thôi cứ dấn mình,
Một ngày vượt sức bình sinh một ngày ...

Lễ hội

Một ngày lễ hội anh qua,
Nhớ ra, em tới, xa hoa một ngày.
Rượu khai quật sẵn phần đây,
Bây giờ em chuốc, một mai anh mời. ...

Cơn mê

Hay là vẫn mỗi cơn mê
Trùng trùng mây sóng đi về, tụ tan?
Tới luôn, vượt vượt ngỡ ngàng,
Mà coi sau phía hoang đàng có chi. ...

Xót xa

Đành thôi một mái tóc này,
Tiện hôm mưa gội, sẵn ngày nắng hong.
Lý gì trời đất phí công,
Chim sao tiếng cũ, lửa trùng ngọn xưa. ...

Tỵ khách

Bỏ sử tịch,
Chạy lấy người,

Quá đà khỏi thế cuộc,
Sống trớn thừa, ...

Du mộng

Trải kiếp ngoài hoang vu,
Lùa chăn huyễn ảo.
Giữa sao rộ đêm tạnh,
Lần vết thiên thu. ...

Thắp tạ

Trăm năm đã chẳng nề hà…


Một mai nàng lên núi chan chứa,Hỏi tìm cho gặp đá tiên tri …
Về sau, đời có ra sao nữa,
Cũng đã đành tâm sẵn một bề ...

Lão trượng

Lão trượng chiều quay về bản quán,
Thong đồng đường tre trúc hắt hiu,
Nghe, nghe trời đất hát xa lộng,
Những tưởng tâm mình đang hát theo. ...

Nhớ có lần, trên Bắc khuya, nghe một lão đàn hát

Ông lão khô quắt như thanh đước,
Đàn hát mưu sinh bến Bắc đêm,
Cổ vương oan khuất, tay u hồn,
Miết dây, xé giọng, khóc nhân thế… ...

Huế oán

Nửa khuya, vua trẻ lìa kinh khuyết.
Từ đó, thâm cung lạnh lửa đèn…
Trường thành nhiều chỗ đã sụt lở.
Thương em còn thơm hồn nhãn sen. ...