Tô Thùy Yên đọc 10 bài thơ của chính mình

Tô Thùy Yên đọc 10 bài thơ của chính mình
Cánh đồng con ngựa chuyến tàu Đãng tử Qua sông Góa phụ Trường Sa hành Đi về Vẫn là Thắp tạ Bụi đời Khất giả Nguồn: https://www.lyrikline.org/de/gedichte/canh-ng-con-ng-chuyn-tau-3584 ...

Tâm thức khuất dạng của thơ

Tâm thức khuất dạng của thơ
I. Năm đó, giặc Trung Quốc bất thần mở mặt trận ồ ạt tấn công vào 8 tỉnh miền Bắc nước ta. Nửa khuya, Công an Cộng sản Việt Nam ...

Tô Thùy Yên nói chuyện thơ

Tô Thùy Yên nói chuyện thơ
Phải, từ bao giờ, có lẽ từ lúc hồn thơ bắt đầu phát sinh trong tâm thức con người, cùng với sự sáng tạo thần kỳ của tiếng nói, dường ...

Lễ Tấn Phong Tình Yêu

Tôi ôm lấy thây dòng suối tắt.
Thối tha cành lá mục.
Mà nước mắt tôi, không đủ sức hồi sinh ...

Thắp Tạ – Ghi chú

Thắp Tạ - Ghi chú
Phía sau một bài thơ, Thoáng âm bóng những bài thơ khác nữa. Một người, Không hẳn một hình thôi. Rất có thể những ghi chú này không cần ...

Thơ tạ

Trời rạng. Chuyến đi không hoãn được.
Bài thơ tâm phát dẫu chưa xong,
Xin vẫn cài hờ lên cửa ta ...

Soi mệnh

Bởi tất cả vô thường
Nên tất cả miên viễn.

Trời không nắng mãi, không mưa mãi.
Đến một lúc nào ngươi chán người khách lạ là ngươi. ...

Hành giả âu sầu

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế…
Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đi. Đi qua. Đi qua nữa. Đi qua nữa nữa.
Mê mỏi chuyến miệt mài, ...

Nỗi mình lần giở

Ngày qua ngày, trú dưới mái đầu,
Ngậm ngùi thân sống sót,
Cời lực tàn hơ cứu lấy hồn người…
Dâu biển ngoài kia chung cuộc chưa? ...
Scroll Up