Thắp Tạ – Ghi chú

Thắp Tạ - Ghi chú
Phía sau một bài thơ, Thoáng âm bóng những bài thơ khác nữa. Một người, Không hẳn một hình thôi. Rất có thể những ghi chú này không cần ...

Thơ tạ

Trời rạng. Chuyến đi không hoãn được.
Bài thơ tâm phát dẫu chưa xong,
Xin vẫn cài hờ lên cửa ta ...

Soi mệnh

Bởi tất cả vô thường
Nên tất cả miên viễn.

Trời không nắng mãi, không mưa mãi.
Đến một lúc nào ngươi chán người khách lạ là ngươi. ...

Hành giả âu sầu

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế…
Bát Nhã Ba La Mật Đa

Đi. Đi qua. Đi qua nữa. Đi qua nữa nữa.
Mê mỏi chuyến miệt mài, ...

Nỗi mình lần giở

Ngày qua ngày, trú dưới mái đầu,
Ngậm ngùi thân sống sót,
Cời lực tàn hơ cứu lấy hồn người…
Dâu biển ngoài kia chung cuộc chưa? ...

Thấm thoát đời ta

Tôi bây giờ cha mẹ chẳng còn,
Các em tứ tán, bạn thưa vắng…
Đời rẽ quạt vô chừng,
Người đi cùng nhau chỉ một đỗi… ...

Gặp gỡ giữa đường

Ghé vào chung chỗ nhân tình,
Thương nhau cùng nỗi lộ trình vô minh.
Rủi may thôi cứ dấn mình,
Một ngày vượt sức bình sinh một ngày ...

Lễ hội

Một ngày lễ hội anh qua,
Nhớ ra, em tới, xa hoa một ngày.
Rượu khai quật sẵn phần đây,
Bây giờ em chuốc, một mai anh mời. ...

Cơn mê

Hay là vẫn mỗi cơn mê
Trùng trùng mây sóng đi về, tụ tan?
Tới luôn, vượt vượt ngỡ ngàng,
Mà coi sau phía hoang đàng có chi. ...

Xót xa

Đành thôi một mái tóc này,
Tiện hôm mưa gội, sẵn ngày nắng hong.
Lý gì trời đất phí công,
Chim sao tiếng cũ, lửa trùng ngọn xưa. ...