tôi rất thần tượng chữ FUCK
trong tiếng Anh
vừa là động từ, vừa danh từ
fuck mày, fuck tao
fuck này, fuck nọ
fuck các thứ
nhưng tuyệt nhất là FUUUCCCKKK!
(xài như một thán từ)
như ở ngoài sân gôn khi nốc được một độc chiêu
thật chuẩn và thật xa
fuuuccckkk!
tự khen mình (vì nó fucking good)
khi đối thủ thọc một quả banh ngặt từ xa vào lỗ
fuuuccckkk!
giận, chửi thề (vì nó fucking shit)
trong tiếng Việt mình
có một chữ tương đương
nhưng chỉ là động từ
muốn tán thán điều gì
thì phải xài chữ…
MÁÁÁ!

Nguyễn Tư Phương
01/2020

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận