tôi giờ lớn.tôi giờ. tôi có tuổi
chiều bò lên đồi cao
chiều nhìn tôi. chiều cũng mỏi
tôi dưới lũng sâu
tôi nhìn tôi. mình cùng già

ra ngoài biển lớn
cất tiếng cười bạt vong. rã hơi cùng sóng
sóng đến từ ngàn khơi. cuối đời tan vào biển
tôi bên bờ cõi tạm. giờ cuối đời tan
tan vào đâu?

tan. lẫn vào cõi hư
gặp vết thương đã cũ
đã từng dấu sau lưng
sau những lần biệt dạng
của những trận đòn đau
cuộn mình. đỏ bầm màu huyết mộc
của những trận đòn đau
vết thương. sao vẫn còn ngọt lịm
thích. những trận đòn đau. niết bàn. chưa tắt vội
mong. những trận đòn đau. còn luân hồi. sanh tử.

Nguyễn Tư Phương
9/2020.

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận