Chui ra chui vào

cái chuồng cái trại cái rông
con thì mắc kẹt con mong chui vào
cái đầm cái vũng cái ao
cái toi cái đó, con nào chui ra?

12.05.2015

 

Sao không nhớ gì

từng đàn chim én bỏ đi
những con đà điểu giấu gì dưới chân?
rồi đây không còn sợi lông
Đức Trần đã nói sao không nhớ gì!

13.05.2015

 

Tầng đầu

từ khi phá ngục Bastille
thêm hàng triệu ngục có trên địa cầu
từ thành phố đến rừng sâu
chín tầng địa ngục, tầng đầu thấy ghê!

14.05.2015

 

Nói với cháu sắp vào lớp một

cháu ơi khi cháu đến trường
học điều không thật ông thương cháu nhiều
làm sao cháu biết lời điêu
làm sao cháu biết những điều tào lao

16.05.2015

 

Huỳnh Minh Lệ

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận