từ khi ngắt nụ mùa thu
có ông nhạc sĩ giã từ núi non
thương người gái nhỏ hậu phương
bờ sông chết đuối chiến trường thối lui
toàn dân tiêu thổ lui cui
ngọn cờ trở gió biết chui chỗ nào
đồng thai đồng chủng đồng bào
đồng không mông quạnh ào ào mùa thu

 

15.10.2018
Huỳnh Minh Lệ

 

Nguồn: huynhminhle.wordpress.com

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận