Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 68. Quỹ Giáo Hắc Vô Thường

Dương Thông tiếp nhiệm chức bang chủ rồi, đám đệ tử Cái Bang bèn lục tục kéo về lại phân đà của mình, còn sáu phân đà chủ và một ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 67. Tài nghệ áp quần hùng [3]

Lão vừa nói dứt lời thình lình có người lớn tiếng nói: - Khoan đã! Tiếp theo đó một người sải bước ra khỏi hàng ngũ, mọi người đều nhao ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 66. Tài nghệ áp quần hùng [2]

Dương Thông vốn không có ý tỷ thí vũ công tranh giành chức vị bang chủ gì, nhưng mọi người kẻ này một lời người kia một tiếng, hình như ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 65. Tài nghệ áp quần hùng

Cứ vậy mà qua ba ngày nữa, đám người Cái Bang đã làm xong hết tang sự cho Đoàn Nhị đâu vào đó, rồi tụ tập lại trên đỉnh Quan ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 64. Tân thủ lãnh của Cái Bang [3]

Hôm đó là ngày hạ huyệt chôn Đoàn Nhị, những người trong các môn phái lớn đều đợi đến ngày chôn Đoàn Nhịxong mới rời khỏi đó, vì vậy ai ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 63. Tân thủ lãnh của Cái Bang [2]

Tổng đà vị trí đặt ở trong thành Tế Nam bên cạnh hồ Đại Minh nổi tiếng phong cảnh hữu tình, cạnh hồ có mấy nếp nhà thô sơ rải ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 62. Tân thủ lãnh của Cái Bang

Chớp mắt lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, Thanh Vân đạo trưởng và Thanh Hư đạo trưởng phụng mệnh xuống núi, thứ nhất là đem thư lại cho Trí ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 61. Cơ duyên ở Võ Đang [3]

Trí Thông đại sư đi rồi, Dương Thông lại trở về chuyện quét dọn đại điện,tĩnh tọa đả thiền, thỉnh thoảng lại luyện qua kiếm pháp quyền pháp,Thanh Tòng đạo ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 60. Cơ duyên ở Võ Đang [2]

Chớp mắt lại qua hết mùa đông, mùa xuân đến hoa nở, Dương Thông đến Võ Đang cũng đã được nửa năm, nửa năm đó y cũNg dần dần quen ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 59. Cơ duyên ở Võ Đang

Núi Võ Đang nằm giữa hai huyện Phòng và Quân ở tỉnh Hồ Bắc, phía bắc thông tới dãy Tần lĩnh, phía nam tiếp với ngọn Ba Sơn, chu vi ...
Scroll Up