Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 78

Mọi người về tới chùa Bạch Mã lập tức đem mấy gã hòa thượng ra tra hỏi, Dương Thông chụp lấy gã hòa thượng đã cung khai đường hầm ra ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 77

Long Môn Thạch Quất nằm cách 12 cây số thành nam Lac Dương, bên cạnh sông Y Thủy, trên ngọn Long Môn Sơn, là một thắng danh ở Lạc Dương, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 76. Giang hồ phong vân

Mọi người nhốn nháo đua nhau xuống núi Hoa Sơn, Dương Thông cũng thống lãnh bọn Giản trưởng lão về lại phân đà tây bắc. Vi Tiếu Thiên đã chết, ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 75. Tân chưởng môn phái Hoa Sơn [3]

Dương Thông thấy Tần Quỳnh Hỗ âm độc giảo trá vũ công lại cao cường trong bụng vô cùng lo lắng cho Triệu Tử Phong, mọi người ai nấy cũNg ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 74. Tân chưởng môn phái Hoa Sơn [2]

Phương Thế Kiệt thấy mọi người đã tề tập đông đủ, lão bèn hướng xuống đài nói: - Được các vị anh hùng quang lâm tệ phái, lão hủ xin ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 73. Tân chưởng môn phái Hoa Sơn

Qua ngày hôm sau, huyện Hoa Âm và trong thành Trường An bèn có vô số giang hồ nhân sĩ tụ tập, đều là đến để điếu tang Vi Tiếu ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 72. Đêm lên núi Hoa Sơn [3]

Vi Tiếu Thiên thấy Dương Thông cầm giữ một tên đệ tử của mình cũng nhảy bắn ngược người ra đằng sau, hướng về Dương Thông hét lên hỏi: - ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 71. Đêm lên núi Hoa Sơn [2]

Kim Tỏa quan là quan ải phòng thủ nghiêm mật nhất của Hoa Sơn, ba người lại gần quan ải bèn tắt hết đèn đuốc, Kim Tỏa quan là yết ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 70. Đêm lên núi Hoa Sơn

Dương Thông, Giản trưởng lão, Lỗ trưởng lão và Liễu Thiết Sinh bốn người cải trang thành thương gia, đi theo đường Lạc Dương, một mạch thẳng tới Trường An ...

Giang Hồ Kỳ Tình Lục – Chương 69. Quỹ Giáo Hắc Vô Thường [2]

Dương Thông cười hỏi Tang Thiên Ác: - Ông còn thuốc giải của bọn họ trong người không ? Tang Thiên Ác gật đầu đáp: - Còn một viên. Dương ...
Scroll Up