Tháng Giêng ngâm khẻ ca dao
Nắng tơ tóc mượt vườn đào giữa thôn

Ở đâu, gương lược em tròn
Ở đây, áo lụa vẫn còn trẻ thơ

Người ơi, người nếu có về
Chớ cay đắng bạn, chớ thờ ơ tôi

Nụ tầm xuân nở biếc rồi
Hình như có bước xa xôi trở về.

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận