Có những lúc anh dường như vỡ mộng
Về ngồi im hóa thạch giữa rừng cao
Em đâu biết lửa trong lòng đá nóng
Thèm khát bàn tay ai đó chạm vào

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận