Những bài thơ của các nhà thơ
Luôn ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Nuôi hồn tôi từ trên nôi trẻ
Và dài ra cho đến bây giờ

Những bài thơ của các bạn tôi
Như chén rượu chiều đông nồng buốt
Gần gũi quá lâu ngày thành thuộc
Mỗi lần nghe tim trai trẻ bồi hồi

Và, những bài thơ của chính mình
Hơn một lần trái tim em biết hát
Tôi vậy đó, khi yêu thường nhút nhát
Nên phải lòng nhau, thơ nói hộ chuyện tình

(Đâu phải lúc nào biển cũng màu xanh
Những hôm trở trời biển vô cùng thảm hại)

Sau mỗi chuyến làm ăn thất bại
Tôi với đời cay cú chuyện áo cơm
Thơ bỗng về hòa giải- thiệt,hơn
Và vỗ về, tôi cảm ơn biết mấy

Cánh tay này, giấc nồng em đã từng ở đấy
Năm tháng đi qua giờ quá hao gầy
Sau chiến tranh, ai ở lại xứ này
Cũng phải mắc chiếc thoi đời vào đôi chân xuôi ngược

Thì cũng đành vậy thôi em, bước
Không ngẩng cao đầu cũng cố thẳng lưng
Để cho thơ còn có lòng mừng
Còn tin tưởng vào những điều trong mộng

(Đâu phải nụ cười nào cũng mang đầy sức sống
Có nhiều khi hạnh phúc nghe buồn)

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận