Em áo trắng xưa kia hoa khôi lớp
Ta học trò bỗng chốc hóa nhà thơ
Bài thơ đầu em mang đi đâu mất
Lỡ vần tôi từ dạo ấy đến giờ

Em xa lắc hôm nay trang quốc sắc
Đứng nghiêng trời rực rỡ đóa Tường Vy
Vườn thiêng liêng bàn tay ai nỡ ngắt
Lỡ vận tôi thân thế chẳng ra gì

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận