Bắt đầu từ phía em
Kết thúc từ phía em
Anh lênh đênh giữa ánh sáng và bóng tối
Của ngày và đêm

Hư vô
Phi lý
Chân
Thiện
Vân…vân
Từ em, anh ác quỉ
Và cũng từ em, anh như một thiên thần

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận