Tặng TVS

Biểu quyết,đám đông chê-thằng mất trí
Im lặng cúi đầu anh giả bộ làm ngơ
Túng quẫn, vợ mắng yêu- loài thi sĩ
Im lặng mỉm cười anh tiếp tục làm thơ

Dù đời sống hành thơ kiệt sức
Cũng nhoài người ôm giữ trái tim
Còn nhịp đập lẽ nào bất lực
Còn yêu thương thì phải cố công tìm

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận