Tục rất tục
Thanh rất thanh
Đời chìm nổi
Biến anh thành…nhà thơ!

Chắc rằng
Em cũng không ngờ
Xưa kia là quỉ
Bây giờ là tiên

 
Trần Viết Dũng

Nguồn: Lãng Đãng Giữa Đời, Nhà Xuất Bản Trẻ, Sài Gòn, 1993

 

Bài Cùng Tác Giả:

0 Bình luận

Bình Luận